I   magyar   I   english   I   roman   I   deutsch   I   pусский   I  
Ifotech KlarGlas Üvegkarc eltávolítás
IFOTECH   I   KLARGLAS RENDSZER  I   KLARGLAS KÉSZLET  I   ÁSZSZF   I   REFERENCIÁK   I   VIDEO   I   KAPCSOLAT

Általános Szerződési és Szállítási Feltételek

1. Előzmények

Az IFOTECH Facility Management Kft. egy professzionális üveg felújítással foglalkozó cég. Ezen szolgáltatást a KlarGlas rendszer termékeivel végzi. A felújítás meglévő sérülések, mint karcok, savas bemaródások és vízköves szennyeződések, stb. eltávolítását jelenti különböző üvegfelületekről.

2. Munkamódszer

2.1 Feltételek

A szakszerű kivitelezéshez napközben minimum 5°C hőmérsékletre, valamint megfelelő fényviszonyokra van szükség. A munkavégzésre vonatkozó időpontok ezen körülmények függvényei.

2.2 Csiszolás, polírozás

Az üvegfelületek sérüléseit csiszolásos technológiával távolítjuk el. Csak a felújításhoz elengedhetetlenül szükséges anyagvastagságot csiszoljuk le. A Megbízó köteles a munka megkezdése előtt az érzékeny felületeket, mint vakolatok, speciális burkolatok, stb. jelezni, hogy megfelelő védelmükről gondoskodni tudjunk.

2.3 Javíthatóság

Olyan sérülések javíthatók, melyek esetében az anyagvastagság a karcolás mélységének eltávolítása után is eléri az előírt anyagvastagságot és nem befolyásolja az adott üvegfelület egyéb előírt tulajdonságait.

2.4 Átláthatóság

A csiszolásos megmunkálás a csiszolt üvegfelületen elváltozásokat okoz. A látószög és fényviszonyok függvényében a megmunkált felületek felismerhetőek. Az esetek nagy többségében a normál szemlélőnek nem tűnik fel, illetve nem zavaró a beavatkozás. A Magyar Üvegipari Szövetség Építészeti Üveg Tagozata valamint az ÉMI Kht. által kidolgozott „Irányelv építőipari üvegtermékek vizuális minőségének megítéléséhez” úgy rendelkezik, hogy a síktól való eltérésnek az üveg kerületére vetítve - a hengerelt üvegből készült ESG ill. TVG kivételével - nem szabad a 4 mm/fm értéket meghaladnia. A mi szokványos beavatkozási mélységünk kb. 0,02 -0,05 mm, tehát az irányelv határain belül történik.

2.5 Egyebek

Az IFOTECH Facility Management Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezéstől elálljon, ha megítélése szerint a kivitelezés szakmailag és/vagy technikailag nem megoldható.

2.6 Ügyféladatok bizalmas kezelése

Az IFOTECH Facility Management Kft. valamennyi dolgozója titoktartási kötelezettséget vállal, a munkamódszerekkel, a használt anyagokkal, illetve a kivitelezés során tudomásukra jutott ügyféladatokkal kapcsolatban.

3. Kivitelezés

3.1 Árajánlat

Árajánlataink alapvetően ingyenesek. Megbízó által aláírt árajánlatot elfogadjuk mint megrendelés. Az aláírt megrendeléssel a Megbízó egyben elfogadja Általános Szerződési és Szállítási feltételeinket. Árajánlatot csak költségtérítés ellenében áll módunkban készíteni, amennyiben peres ügyek, biztosítási esetek, stb. költség/ármeghatározása érdekében kérnek, illetve hivatkozás nélkül utasítanak vissza.

3.2 A munka kivitelezése

Valamennyi megbízásunkat saját munkaerővel vitelezzük ki, ezen munkatársakat folyamatosan képezzük.

3.3 Elszámolás

500.000,- HUF-ot meghaladó megbízások esetén előlegszámlát állítunk ki. Egyéb esetekben a munka előrehaladásának megfelelő mértékű részszámlákat nyújtunk be. A benyújtott számláink fizetési határideje 14 nap. Amennyiben a munkavégzés során többletköltségek merülnek fel, úgy azokról a Megrendelőt értesítjük, indokoljuk.

3.4 Munka befejezése

A munka befejezését követően az elvégzett munkát, az ajánlatnak megfelelően elszámoljuk. A teljesítésről Teljesítési Igazolást készítünk melyet Megrendelő képviselője és az Az IFOTECH Facility Management Kft. képviselője aláírnak. A kivitelezést végző munkatársunk a munkát megszakíthatja, amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy a munkavégzés nem vezet megfelelő eredményre, illetve a felület egyéb károsodása valószínűsíthető.

3.5 Az IFOTECH Facility Management Kft. felelősége

Az IFOTECH Facility Management Kft. felelőséget vállal a szakszerű kivitelezésre. Amennyiben a kivitelezés során a Magyar Üvegipari Szövetség Építészeti Üveg Tagozata valamint az ÉMI Kht. által kidolgozott „Irányelv építőipari üvegtermékek vizuális minőségének megítéléséhez” követelményeit nem sikerül elérni, vagy a javítandó üveg a kivitelezés során betörik, úgy nem számolunk fel ezen munkára költségeket. A felújítandó felületeken előfordulhatnak olyan előre nem látható hibák, sérülések, feszültségek, amelyek a megmunkálás során az üveg megsemmisüléséhez vezetnek. Ezen esetben az új üveg valamennyi költsége Megrendelőt terheli. Ilyen esetek rendkívül ritkán fordulnak elő és már a kivitelezés megkezdése előtt meglévő sérülésekre vezethetőek vissza.

4. Árak

Az ár az ajánlatban megadott költségeket tartalmazza. Egyéb költségek, mint további szállítási költségek, óradíjas munkák stb. amik nem közvetlenül az ajánlatban szereplő munkával kerülnek kivitelezésre a Megrendelőt terhelik. Amennyiben a kivitelezéshez egyéb segédszerkezetek, liftek, állások, lépcsők kiépítése szükséges, úgy azokat Megrendelő biztosítja. Valamennyi árunk, amennyiben másképpen nem kerül megjelölésre nettó értendő.

5. Az IFOTECH Facility Management Kft. kötelezettsége

Az IFOTECH Facility Management Kft. garantálja a minőségileg magas színvonalú kivitelezést.

6. Egyebek / a feltételek elfogadása

A megbízással, illetve az ajánlat elfogadásával Megbízó elfogadja az Általános Szerződési és Szállítási Feltételeket (ÁSZSZF) Az Általános Szerződési és Szállítási Feltételek (ÁSZSZF) az ajánlat elválaszthatatlan részét képezik. Jogvita esetén az IFOTECH Facility Management Kft. székhelye szerinti Bíróság az illetékes bíróság

 

Üvegkarc eltávolítás
Ifotech Facility Management Kft.
1115 Budapest, Fraknó utca 8/b
Tel.:+36 30 9 397 635, Fax.:34/572 035
www.klarglas.org
ifotech@ifotech.hu